9 thoughts on “ Aoka Izay ”

  1. Nov 22,  · Aoka izay ny hala-bato! Tsy hisy hanaiky intsony! 22/11/ Aloha Antsirabe – Zazakely 1 taona sy tapany eo, hita tao anaty lava-drano. Afara > Kandidà TIM N°5, Germain Randriamiandra ho ben’ny tanàna Ambavahaditokana. LAHATSORATRA FARANY.
  2. 2 Mifampitondrà izay mahavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. 3 Fa raha misy manao ny tenany ho zavatra, kanjo tsinontsinona, dia mamitaka ny tenany izy. 4 Fa aoka ny olona rehetra samy hizaha toetra ny asany avy, dia samy hanana hafaliana ny amin'ny tenany ihany izy, fa tsy ny amin'ny olon-kafa; 5 fa samy hitondra ny entany avy ny olona rehetra.
  3. 1 Aoka haharitra ny fitiavana ny rahalahy. 2 Aza manadino ny fampiantranoana vahiny; fa tamin’izany dia nampiantrano anjely ny sasany, nefa tsy fantany. 3 Tsarovy izay mifatotra ka ho toy ny miara-mifatotra aminy ianareo, ary izay ampijalina satria manana vatana mety mijaly koa ianareo.
  4. Ary aoka ho avy izay mangetaheta; ary izay mety dia aoka izy hisotro maimaimpoana amin’ny ranon’aina. 18 Izaho dia manambara amin’izay rehetra mandre ny tenin’ny faminaniana amin’ity boky ity: Raha misy manampy zavatra amin’ireo.
  5. Aoka Izay. 93 likes. Aoka Izay est une emission de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux enfants.
  6. Aoka àry izay nampiraisin’Andriamanitra zioga, tsy hosarahin’olona.’ *—Marka ; Genesisy Ilay hoe “nampiraisin’Andriamanitra” akory tsy midika fa izy no mandahatra izay ho vadin’ny olona iray, fa kosa hoe izy no namorona ny fanambadiana.
  7. Mangidy sady mafy raha mbola fahoriana no nandalovan’ity ankizilahy iray, roa taona lasa izay (ny alin’ny 26 aogositra hifoha 27 aogositra ), raha izy vao 8 taona monja. Tao anatin’ny indray mipi-maso no nandripahan’ny tsy mataho-tody an’ireo nahitany masoandro sy ny zandriny vavy, efataona. Mickael Rakotorahalahy irery, izay mandia ny faha taonany ankehitriny, no sisa [ ].
  8. Fa izay tsy tia, Dia tsy mahalala Azy Ry Malala, aoka hotsarovantsika Fa avy bedsfiromadbivis.chaiginibutacklersbronfallbercheckslutboots.con’Andriamanitra Ny Fitahiana Na izay ho fitafy, Na koa izay ho sotroina Na izay hoanina Tsisy ho adinoina Fa Izy rehafa tia Dia tena tia, Matokia Ry Malala, aoka hifankatia isika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *