8 thoughts on “ Bydd Y Byd I Gyd Yn Gwrando - Delwyn Siôn - Chwilio Am America (CDr, Album) ”

  1. Odd hi’n Gwpan y Byd dda ‘fyd – wel, ma nhw i gyd yn grêt yn fy marn i – o goliau mewn 64 o gemau, y gêm, a 6 gôl yn y ffeinal am y tro cynta ers (pwy enillodd bryd ‘ny, gwedwch?) Mi fydd Vladimir wrth ‘i fodd.
  2. Wrth drafod y dyddiau olaf, dywedodd Iesu: “Bydd y newyddion da am deyrnasiad Duw yn cael ei gyhoeddi drwy’r byd i gyd.” (Mathew , 14) Heddiw, mae Tystion Jehofa ‘o bob cenedl a llwyth’ yn cyhoeddi’r newyddion da mewn o wledydd ac mewn mwy na o ieithoedd. Maen nhw’n helpu pobl i ddeall beth yw Teyrnas Dduw a sut mae.
  3. May 22,  · Bydd yn welediad fy nghalon am byw. Bydd yn welediad fy nghalon am byw; Dim ond tydi, a’r hyn ydwyt, fy Nuw; Ynghwsg neu’n effro, bob awr a phob pryd, Ti yn oleuni, Ti’n llenwi fy mryd. Bydd yn ddoethineb, yn air gwir i mi, Ti imi’n gwmni, a mi gyda thi; Tydi yn Dad, a mi’n Fab ar dy lun, Ti yn fy nghalon, a mi a Thi’n un.
  4. Apr 17,  · Gwybod mwy am yr hyn mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn ymgeiswyr a chael syniadau ar sut i gael y sgiliau hyn.
  5. Bydd yr enwau’n dod allan o’r het ar gyfer gemau rhagbrofol Cwpan y Byd yn St Pettersburg ac am y tro cyntaf erioed, bydd Cymru ymysg y prif ddetholion. Felly mae Coleman eisoes yn gwybod na fydd rhaid iddo boeni am wynebu Pencampwyr y Byd, Yr Almaen, nac ychwaith tîm sydd â record % yn erbyn Cymru; Yr Iseldiroedd.
  6. Apr 10,  · GETHIN GRIFFITHS Dwi’n cofio dreifio adre’ o rhywle ar ryw noswaith ym Mis Ionawr, a chlywed ‘Dagrau’n Llifo’, trac offerynnol gan Panda Fight, ar y radio. Heb edrych ar y radio na’r amser, mi fuaswn i wedi medru dyfalu fy mod yn gwrando ar Radio 1, ond gan mai i Radio Cymru y mae’r radio’n.
  7. “Mae dyluniad Cloc Dydd y Farn yn cael ei gydnabod drwy’r byd fel ffordd o ddangos pa mor agos ydyn ni i ddinistrio ein gwareiddiad o achos technolegau peryglus rydyn ni wedi eu bedsfiromadbivis.chaiginibutacklersbronfallbercheckslutboots.co gyntaf ac yn bennaf ymhlith y rhain yw arfau niwclear, ond mae ’na beryglon hefyd oherwydd technolegau sy’n newid yr hinsawdd, biotechnolegau newydd, a thechnoleg seiber a all achosi niwed parhaol i’n.
  8. Jan 28,  · Bydd yn dawel yn dy Dduw, ymlonydda ynddo ef, ac yn sŵn a therfysg byd fe gei ynddo noddfa gref; Duw yw fy nghraig a’m nerth a’m cymorth rhag pob braw, ynddo y mae lloches im pa beth bynnag ddaw; bydd yn dawel yn dy Dduw, ymlonydda ynddo ef, ac yn sŵn a therfysg byd .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *